Om babyn föds för tidigt

En prematur är en baby som har fötts före 37 graviditetsveckan eller som väger under 2 500 g vid födseln. Små prematurer väger mindre än 1 500 g då de föds och mycket små prematurer under 1 000 g. Vårdresultaten för prematurer vid Hucs sjukhus är bra även i internationell jämförelse. Tack vare intensivvård kan t.o.m. små prematurer som är födda i graviditetsvecka 24 klara sig. 
 

Vården av för tidiga förlossningar
på olika sjukhus:
 

  • Förlossningar före graviditetsvecka 32 inom hela HNS område har koncentrerats till Kvinnokliniken.
  • Vid Jorv sjukhus sköts förlossningar fr.o.m. graviditetsvecka 32.
  • Vid Hyvinge sjukhus sköts förlossningar fr.o.m. graviditetsvecka 35.
  • Vid Borgå och Lojo sjukhus sköts förlossningar fr.o.m. graviditetsvecka 36.
  • Tvillingförlossningar sköts vid Jorv sjukhus fr.o.m. graviditetsvecka 34, vid Hyvinge sjukhus fr.o.m. graviditetsvecka 35 och vid Borgå och Lojo sjukhus fr.o.m. graviditetsvecka 36. Tvillingfödslar som sker tidigare än så sköts vid Kvinnokliniken.
 
Om mamman vårdas på sjukhus innan barnet föds, sker vården på avdelningen för gravida.
 
Vid alla HNS förlossningssjukhus finns jourande barnläkare dygnet runt samt neonatal avdelning, barnavdelning eller övervakningsavdelning då man kan sköta den nyfödd efter förlossningen. En stor del av de för tidigt födda babisarna som behöver intensivvård flyttas till Neonatala intensivvårdsavdelningen K7 vid Kvinnokliniken.

 

Neonatala intensivvårdsavdelningar
vid HNS sjukhus:

 
 
 

Föräldrarna får anvisningar
för vården av barnet

 
Det är krävande att börja sitt föräldraskap i en situation där babyn är på en övervaknings- eller intensivvårdsavdelning. Föräldrarna uppmuntras att vara närvarande och delta i vården av sin baby ända från början. Skötarna hjälper och ger råd i frågor som gäller vården av babyn.