Formuläret Tankar inför förlossningenVi rekommenderar att du fyller i det bifogade formuläret, skriver ut det och tar det med dig när du kommer för att föda.

Med hjälp av formuläret kan du bearbeta och strukturera dina tankar och önskemål angående förlossningen och födelsen av barnet. Formuläret bidrar också till en god kommunikation mellan dig och barnmorskan.

Formuläret öppnas genom att klicka på bilden av formuläret.