Fundera över förlossningen under graviditeten

​ 
Det är bra att gå igenom sina önskemål med sin partner eller annan person som kommer med till förlossningen. Ofta räcker det med att bara fundera och diskutera saker, men det kan också vara viktigt för en själv att skriva upp saker.

Du kan t.ex. fundera över följande saker:

  • Vad väntar du dig av förlossningen? Vilka tankar väcker förlossningen hos dig?
  • Vem vill du ha med vid förlossningen? Vem kan stöda dig bäst under förlossningen?
  • Hurdan smärta har du upplevt under ditt liv? Hurdant är ditt förhållande till smärta?
  • Hur hoppas du att din förlossningssmärta lindras? Fundera också över vad du själv kan göra för att lindra smärtan.
  • Vilka saker hjälper dig att koppla av? Vilka saker skapar trygghetskänsla?
  • Vad väntar sig stödpersonen av förlossningen? Vilka tankar väcker förlossningen hos honom/henne?
  • Hur kan stödpersonen hjälpa dig? Vad väntar du dig av honom/henne under förlossningen? Hur reagerar han/hon på din smärta?
  • Vilket slags stöd väntar du dig av den barnmorska som har hand om förlossningen?
  • Hurdana hoppas du att de första ögonblicken med din baby är?
  • Har du erfarenhet av små babyar? Hurdan handledning och hurdant stöd önskar du dig på barnsängsavdelningen?