Då allt inte går som planerat

​ 
Ibland kan det under en förlossning uppstå situationer då förlossningen inte framskrider naturligt, utan man behöver medicinska åtgärder p.g.a. babyns eller mammans hälsostillstånd. 
 

Sugklocka hjälper ut
babyn snabbare

 

Om mammans krafter minskar, sammandragningarna inte räcker till eller om babyns hjärtljud har försvagats under ett långt krystningsskede, kan man hjälpa babyn att födas snabbare med sugklocka.

 

Ibland bär det av
till operationssalen

 

På HNS förlossningssjukhus föds mindre en var femte baby med hjälp av kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt kan vara planerat eller akut eller ett nödkejsarsnitt. Vid sjukhus finns operationssalsjour dygnet runt. 
 
Jourkejsarsnitt
 
Om förlossningen inte framskrider (babyn sjunker inte ner i bäckenet, livmodermunnen öppnas inte) eller om babyn har det illa görs ett jourkejsarsnitt. Mamman flyttas över till operationssalen lugnt, vilket också gäller själva operationen. Vid jourkejsarsnitt föds babyn inom en halv till en timme efter att operationsbeslutet har fattats. Man strävar efter att göra operationen i ryggbedövning. Då är mamman vaken, men ibland kan man också vara tvungen att söva mamman. Beroende på situationen kan pappan/stödpersonen vara med vid jourkejsarsnittet tillsammans med mamman. Efter operationen observeras mamman i uppvakningsrummet innan hon får flytta till barnsängsavdelningen.
 
Nödkejsarsnitt
 
Nödkejsarsnitt görs då det inträffar en akut nödsituation under förlossningen. Vid ett nödkejsarsnitt måste allting ske i rask takt, för att barnet ska födas snabbt. Mamman förs genast till operationssalen och sövs, så att operationen kan göras omedelbart. Pappan/stödpersonen kan inte vara med vid ett nödkejsarsnitt.
 
Kejsarsnitt kan vara en traumatisk upplevelse i en situation, då mamman har förberett sig för en normal förlossning. Efter kejsarsnittet är det bra att diskutera om förlossningen och kejsarsnittet med förlossningsläkaren och barnmorskan. Om mamman känner ett behov av att diskutera saken först efter hemgång, kan hon alltid ta kontakt med förlossningssjukhuset.
 
Att lossa moderkakan
för hand och blödning
 
Efter att babyn har fötts, föder mamman fram moderkakan. Om moderkakan inte lossnar normalt eller den kommer ut bara delvis, måste den lossas i operationssalen. Inför ingreppet kan mamman antingen få ryggbedövning eller sövas. Efter ingreppet observeras mamman i uppvakningsrummet innan hon flyttas över till barnsängsavdelningen.
 
Om mamman blöder mycket efter förlossningen flyttas hon till operationssalen. Där utreder man varför hon blöder och gör de ingrepp som behövs. Efter det observeras mamman i uppvakningsrummet innan hon flyttas över till barnsängsavdelningen.