Vårdtider och patientavgifter

 

Vårdtider

 
Utskrivningen sker individuellt, beroende på hur babyn och mamman mår.
 
  • förstföderskor i genomsnitt 2-3 dygn efter förlossningen 
  • omföderskor 1-2 dygn efter förlossningen 
  • mammor som genomgått kejsarsnitt 3-4 dygn efter förlossningen
 
Vid HNS förlossningssjukhus finns det också möjlighet för förlossningar med kort eftervård. Då kan en omföderska skrivas ut 6-24 timmar efter förlossningen, om mamman och barnet mår bra. Då görs ett uppföljningsbesök på sjukhuset 3-5 dygn efter förlossningen. 
 
 

Patientavgifter

 
I Finland betalas kostnaderna för sjukhusvård huvudsakligen av patientens hemkommun. De avgifter som uppbärs av patienterna vid förlossningssjukhusen bestäms enligt lagen och förordningen om klientavgifter.
 
  • Poliklinikavgift uppbärs vid besök vid moderskapspolikliniken. 
  • Patientavgift uppbärs inte för ultraljudsundersökningar.
  • Vårddygnsavgift uppbärs för den dag man kommer till sjukhuset, de dagar man är där och den dag man åker hem. 
  • För familjerum uppbärs dubbel vårddygnsavgift. 
  • Om barnet behöver vård på barnavdelning uppbärs vårddygnsavgift också för barnet. (För barn under 18 år uppbärs vårddygnsavgift endast för sju dagar under ett kalenderår). 
  • Avgift för besökstid som inte använts eller annullerats uppbärs av över 15-åringar. Avgiften uppbärs inte om det finns giltig orsak till att den inte använts (t.ex. plötsligt insjuknande).
 
Ytterligare information om klient- och dokumentavgifter. (linkki!)