Familjerum

​ 
Vid alla HUS förlossningssjukhus finns det familjerum på barnsängsavdelningen. De är avsedda för familjer där pappan/stödpersonen är på plats under hela vårdperioden. På det sättet kan både mamman och pappan/stödpersonen bekanta sig med sin nya familjemedlem och ta hand om sitt barn tillsammans.

I familjerummet kan föräldrarna sköta om sitt barn i familjens egen takt. Föräldrarna sörjer självständigt för att rummet är städat och tar själva hand om att disk och smutstvätt förs till de platser som är avsedda för dem. Personalen finns som familjens stöd och hjälp dygnet runt.

På barnsängsavdelningarna intas måltiderna i en skild matsal. Om familjen vill kan den också äta på sitt eget rum. Mamman och babyn kan använda sina egna kläder också på sjukhuset. Man kan inte boka familjerum i förväg. Det är bra att berätta om önskemålet redan i förlossningsrummet.

Då man kommer för att föda är det bra att komma ihåg att det inte alltid är möjligt att ordna ett familjerum om det är rusning eller att familjerummet kan behöva ändras till ett två personers patientrum mitt under vårdperioden.

Efter förlossningen är det viktigt att familjemedlemmarna får bekanta sig med varandra i lugn och ro och vila. Genom att iaktta besökstiderna stöder besökarna mammans återhämtning efter förlossningen och gör det möjligt för familjen att vila under de första dagarna efter förlossningen.