Barnläkarens granskning


En barnläkare undersöker babyn före utskrivningen. Nyfödda undersöks vid i genomsnitt 1–2 dygns ålder. Barn som undersökts tidigt, då de varit under ett dygn, kallas för en ny kontroll.

Läkaren kontrollerar uppgifterna om mammans hälsa, hur graviditeten och förlossningen har gått, hur babyn har mått genast efter förlossningen och under avdelningsuppföljningen samt undersöker babyn. 

Då läkaren undersöker den nyfödda, kontrollerar han/hon följande saker:

  • hur babyn mår och beter sig allmänt samt de yttre dragen
  • uppskattar näringstillståndet och eventuell gulhet
  • lyssnar på lungorna och hjärtat
  • känner på organen i magen
  • kontrollerar höfterna och känner på lårartärerna
  • känner på fontanellerna, uppskattar spänstighet och kontrollerar de tidiga reflexerna


Av alla nyfödda kontrolleras sköldkörtelns funktion från navelblod och det görs PKU-prov för att kontrollera ämnesomsättningen hos babys som hör till riskgrupp. Ett hörselprov görs före utskrivningen. Nyfödda som hör till riskgrupp får tuberkulosvaccin före utskrivningen.

Om det framkommer något avvikande vid kontrollen eller screeningen ordnas babyns fortsatta vård och uppföljning på sjukhusavdelning, poliklinik eller den egna hälsostationen.