Efter förlossningen

​ 
Efter förlossningen flyttas mamman och babyn eller familjen till barnsängsavdelningen. På avdelningen återhämtar mamman sig efter förlossningen och örar livet med den nya babyn. Målet med vården på barnsängsavdelningen är att familjerna klarar av att sköta barnet självständigt då de åker hem och att de vet var de får hjälp om de behöver den. Barnsängsavdelningarna vid HNS fungerar enligt Baby friendly-programmet.
 
 

Den nyfödda


De första dagarna med babyn är som att lära sig ett nytt språk. Babyn är helt beroende av sina föräldrar, men samtidigt har hon/han också många färdigheter. Babyn känner igen sina föräldrars röster redan från sin tid i livmodern. Hon/han kan ge uttryck för många saker såsom hunger, smärta och längtan efter närhet. Babyn meddelar genom miner, gester och ljud att den vill att föräldrarna svarar på önskemålen. Babyn har ett naturligt behov av växelverkan och är känslig för föräldrarnas sinnestillstånd. På barnsängsavdelningen får föräldrarna handledning i att tolka babyns signaler samt i den grundläggande vården och amningen.
 
 

Samvård dygnet runt
och amning i barnets takt

 
Mamman och den nyfödda hör ihop. Genom att hålla babyn bredvid sig och ta hand om den själva, blir föräldrarna bekanta med babyn och lär sig att ta hand om henne/honom. Med tanke på amningen är det viktigt att mamman känner till barnets hungersignaler. Sådana är bl.a. att babyn öppnar munnen, vänder huvudet åt sidan, slickar och suger på näven. Babyn ska ammas alltid då hon/han visar tecken på hunger.

Tät amning i barnets egen takt är den bästa garantin för en tillräcklig mjölkmängd. Ofta suger barnet 8–12 gånger per dygn, men de individuella variationerna är stora. I synnerhet under sitt andra levnadsdygn kan babyn suga väldigt mycket, t.o.m. flera timmar i sträck. Det täta sugandet får mjölken att stiga och säkerställer att babyn får tillräckligt med mjölk. Personalen på barnsängsavdelningen hjälper till att lära känna igen babyns signaler och att få i gång amningen.
 
Om mammans eller babyns tillstånd inte medger samvård – t.ex. om barnet har fötts för tidigt och vårdas på barnavdelningen – är det bra om mamman börjar mjölka inom sex timmar från att babyn fötts. Efter det ska hon fortsätta mjölka minst åtta gånger per dygn. På det sättet startar mjölkutsöndringen normalt och babyn kan dra nytta av modersmjölkens fördelar även om hon/han inte kan suga själv ännu. Personalen på barnsängsavdelningen och barnavdelningen ger närmare anvisningar om mjölkningen.
 
 

Att undvika användning
av tilläggsmjölk, nappflaska och napp

 
En nyfödd som är fullgången och normalviktig behöver inte annan näring än modersmjölk ens under de första dagarna. De täta amningarna räcker till för att garantera babyns näring. I vissa fall behöver barnet ändå tilläggsmjölk innan mammans mjölkmängd ökar. Sådana situationer är t.ex. om barnet har fötts för tidigt, väger litet eller mycket då det föds eller om mamman har haft diabetes under graviditeten. Om barnets tillstånd medger det är det bra att mamman också i de situationerna ammar barnet ofta förutom att det får tilläggsmjölk. Om babyn inte kan suga på bröstet ska mamman mjölka brösten. På det sättet är åtminstone en del av den mjölk som barnet får mammans egen mjölk. Ytterligare information om behovet av tilläggsmjölk när det gäller ert eget barn får ni av personalen på barnsängsavdelningen eller barnavdelningen samt av barnläkaren.
 
Om barnets tillstånd medger det ska tilläggsmjölken ges på annat sätt än från nappflaska. Nappflaska kan göra det svårare för barnet att suga på bröstet. I stället för att ge tilläggsmjölk från nappflaska kan den ges ur en kopp, med sked eller med medicinspruta. Ni kan diskutera med personalen på barnsängsavdelningen eller barnavdelningen vilken metod som är lämplig för att ge tilläggsmjölk.
 
Det är bra att undvika användningen av napp då amningen startar. En baby som har napp suger mer sällan på bröstet och får på det sättet mindre mjölk. Det kan hända att mjölkmängden ökar långsammare till den nivå som babyn behöver. Om man vill ge barnet napp lönar det sig att vänta tills amningen fungerar och mjölkmängden motsvarar babyns behov.
 
Om mamman och babyn behöver vara åtskilda är det bra för barnet att få använda napp. Det tröstar barnet att suga på nappen om mamman inte är på plats. Dessutom förbättrar det matsmältningen hos för tidigt födda barn.