Hembesök av barnmorska

För dem som fött på Kvinnokliniken och Esbo sjukhus och som har fått åka hem mindre än 48 timmar efter förlossningen erbjuder vi möjlighet till hembesök av en barnmorska. 
Syftet med hembesöket är att stödja tidigt hemgångna familjer att klara sig hemma med den nyfödda. Vid hembesöket kontrollerar barnmorskan hur den nyfödda och mamman mår. Vi gör hembesök på finska, svenska och engelska.
Under hembesöket finns det möjlighet att i lugn och ro tala med barnmorskan om sådant som gäller babyns skötsel och mammans återhämtning.
Hembesök görs i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda, utom i Helsingfors stadskärna. Barnmorskorna rör sig med bil, så bilen måste få en parkeringsplats för den tid hembesöket tar.

Hembesök bokas på avdelningen vid utskrivningen, men en exaktare tid preciseras först när hembesöksrutterna har planerats. Mamman får ett sms med en exaktare tid på morgonen den dag hembesöket görs. Hembesöken görs vardagar kl. 9–15. Ett hembesök kostar detsamma som ett vårdbesök. Det kommer en faktura hem efteråt.


Vid hembesöket
• bedömer barnmorskan hur babyn mår och babyns allmäntillstånd. Barnmorskan väger barnet, mäter bilirubinvärdet med en hudmätare och mäter hörseln om det behövs.
• bedömer barnmorskan amningen och ger råd om det behövs. Barnmorskan går tillsammans med familjen igenom de tecken på trygg amning som anges i broschyren På babyresa och bokföringen av babyns utsöndringsfunktioner. Detta säkerställer att barnet får tillräckligt med mjölk.
• Barnmorskan gör en s.k. metabolisk screening genom ett stick i hälen om babyn är 2–5 dygn gammalt och föräldrarna har samtyckt till provtagning.
Vid störningar och komplikationer frågar barnmorskan om råd och vårdanvisningar per telefon av en barnläkare eller gynekolog på sjukhuset.
Hembesöket tar 30 minuter. Husdjur ombeds att flyttas till ett annat rum för den tid hembesöket pågår.

Barnmorskans hembesök ersätter inte rådgivningens hembesök, vars innehåll är mer omfattande och gäller hela familjens välbefinnande. Familjen måste ha ett rådgivningsbesök senast när babyn är 7 dygn. Det är bäst att boka rådgivningsbesöket strax efter förlossningen.