Förlossningar

På sjukhusen inom HUS distrikt föds årligen ungefär 18 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HUS.

Inom HUS kan man föda på fyra sjukhus. Hyvinge, Esbo och Lojo sjukhus samt på Kvinnokliniken. Dessutom har Borgå, Jorv och Raseborgs sjukhus mödrapoliklinikverksamhet, bl.a. ultraljudsscreeningar.

Vården av föderskor genomförs utifrån ett familjeinriktat och babyvänligt tankesätt som utgår från föderskans önskningar med hjälp av moderna övervakningsapparater.

På babyresa - Guiden för blivande mammor - I webbguiden har vi sammanställt information om hur det är att föda barn på HUS förlossningssjukhus.

OBS! Om du kommer för att föda och har antingen coronavirusmisstanke, bekräftad coronavirusinfektion eller symtom på luftvägsinfektion så ska du ringa mottagningen för föderskor före du kommer till sjukhuset. Meddela också om det i familjen eller i närkretsen finns misstanke om coronavirus, bekräftade coronavirusinfektioner eller andra symtom. Under coronavirusepidemin kan man inte komma för at föda utan att ringa ett förhandssamtal. ​

Vasen palsta
Oikea palsta