Babyvänligt sjukhus

Alla förlossningssjukhus inom HNS har bundit sig till verksamhetsprogrammet för främjande av amning dvs. programmet för ett babyvänligt sjukhus. Förlossningssjukhusets vårdpraxis och handledning inverkar på hur amningen kommer i gång. Vårdpraxisen enligt WHO:s och Unicef:s Program för ett babyvänligt sjukhus möjliggör att amningen kommer i gång på ett optimalt sätt och hjälper på så sätt modern att nå sina amningsmål.


Imetys 280x280.jpgVärldshälsoorganisationens Program för ett babyvänligt sjukhus dvs. Baby Friendly Hospital Initiative är ett program för främjande av amning. Kärnan i programmet är ”10 steg för lyckad amning” där man beskriver den vårdpraxis som stödjer starten av amning. Sådan vårdpraxis är till exempel att möjliggöra hudkontakt och tidig amning i förlossningssalen samt samvård dygnet runt och amning i barnets takt. Tilläggsmjölk ges till barnen endast av medicinska skäl.

Tack vare programmet utskrivs allt flera barn fullammade från förlossningssjukhuset. Rådgivningsbyråns hälsovårdare stödjer att amningen fortsätter och att familjens amningsmål förverkligas i hemmet.

Största delen av de gravida kvinnorna i Finland planerar att amma sitt barn. Näringen i babystadiet påverkar barnets hälsa då och i framtiden. Därför har varje familj rätt till tillräcklig och objektiv information och handledning så att de kan göra ett medvetet val i frågor som gäller matningen av deras barn.

Amning stödjer både moderns och barnets hälsa. Hos ammade barn förekommer till exempel mindre allvarliga luftvägsinfektioner och diarré. Om kvinnan ammar har hon själv mindre risk att insjukna t.ex. i bröstcancer och typ 2 diabetes. För en baby som fötts sjuk eller för tidigt är modersmjölk särskilt viktig, i synnerhet under de första veckorna och månaderna. Därför rekommenderas amning i allmänhet. Enligt en rekommendation som gäller i Finland räcker modersmjölk som barnets enda näring under det första halvåret. Efter det rekommenderar man fortsatt amning åtminstone tills barnet är ett år gammalt vid sidan om annan mat.