Sväljsvårigheter

I undersökningen på den foniatriska polikliniken utreds problem med att svälja på grund av munnen eller halsen. Om det finns misstanke om esofageal dysfagi utförs undersökningen på gastroenterologiska polikliniken.

Sväljundersökningen görs när patienten sitter. Ett tunt, flexibelt skop smörjs in med gel och pressas försiktigt in genom näsborrarna. Om det behövs kan näsgången bedövas. I undersökningen följer man med hur intag av vätska och mer fast föda sker. I allmänhet ger en talterapeut sväljråd under undersökningen.

Man behöver inte vara utan att äta eller dricka före undersökningen, och läkemedel som ordinerats av en läkare bör tas normalt. Svalget kan verka vara bedövat efter undersökningen, men ätandet och drickandet lyckas bättre ca 30-60 minuter efter undersökningen. Undersökningen orsakar inte arbetsoförmåga, och man kan gå hem omedelbart efter den.