Röststörningar

Med röststörningar avses att rösten inte överensstämmer med behoven. Man kan uppleva att rösten är störande hes, skrovlig och att den lätt blir trött. Problemen kan bero på arbete, fritidsintressen eller socialt liv.

Ibland är röststörningen ett organiskt fel, men ofta är orsaken funktionell: rösttekniken är inte i linje med kraven. Ibland kan orsaken också bero på arbete eller fritidsintressen som överbelastar röstorganen.

På den foniatriska mottagningen undersöker man vad röststörningen beror på. Efter en intervju och små röstövningar tar man bilder av struphuvudet via munnen eller näsan. Dessutom kan man använda nervfunktionsundersökningar eller akustiska undersökningar som utförs av en fonetiker i röstlaboratorium.

Utifrån diagnosen söker man efter lämplig behandling och rehabilitering. Ofta behövs hjälp av en talterapeut. Många människor gynnas av en röstförstärkare. 

Videohandledning för röstvård (endast på finska)
 

 Läs mer