Foniatri

Inom foniatrin undersöks och behandlas störningar i ljudproduktionen och struphuvudets funktion, problem med ätande eller oklart och osmidigt tal, specialsvårigheter med tal och språkutveckling och problem med kommunikation och inlärning i anknytning till dem.

De vanligaste patientgrupperna är vuxna med röststörningar och barn med tal- och språkstörningar.

De mest krävande sjukdomarna och patientgrupperna är:

  • neurologiska sjukdomar
  • problem med röst, tal och att svälja till följd av missbildningar och tumörer i huvudet och halsen
  • yrkesfolk med krävande röstarbete
  • mycket svåra problem med tal och språkutveckling
  • mångspråkiga barn med språkstörningar

De vanligaste behandlingsformerna

Den viktigaste foniatriska behandlingsformen är medicinsk rehabilitering:

  • röst- och talterapi, ofta även ergoterapi
  • neuropsykologisk rehabilitering 
  • bedömning av behovet av hjälp- och övningsmedel för kommunikation hos foniatriska patienter, skaffande eller anordnande och handledning i användningen av dem.

 

Specialläkarna i foniatri samarbetar bland annat med talterapeuter, neuropsykologer, ergoterapeuter och socialarbetare samt specialister i öron-, näs- och halssjukdomar, tandläkare, barnneurologer och -psykiatrer. Till samarbetsparterna hör också fostrings- och utbildningspersonalen i skolor och daghem. Rehabilitering ordnas utifrån behov med stöd av FPA eller genom köptjänster från privata terapeuter.

Vårdställen

Inom HNS erbjuds foniatriska tjänster för vuxna och barn vid på HUCS Klinik för öron-, näs- och halssjukdomar vid Ögon-öronsjukhuset.

 

 

 Vårdställe