Foniatri

foniatria_internet.jpg


Den första foniatriska polikliniken i Finland öppnade 1948. På den tiden ansåg man att störningar i röst, tal och språk ingick i foniatrins delområde. I dag behandlar vi också sväljsvårigheter och olika störningar i struphuvudets funktion. Vi arbetar ofta i mångprofessionella team.

Röststörningar kan orsakas av organiska omständigheter, såsom inflammation eller svullnad i stämbanden. Ibland handlar det om att rösttekniken inte riktigt hinner med. Ibland kan röstuppgifter ställa rösten under orimligt stora påfrestningar.
Tal- och språkstörningar  framkommer oftast hos barn: barnets tal och språk utvecklas inte i samma takt som andra färdigheter. Hos vissa barn leder språkliga svårigheter till inlärningssvårigheter i ett senare skede. Foniatriska polikliniken behandlar också störningar i talets smidighet, såsom stamning.

Enligt det nuvarande vårdsystemet behandlas lindriga störningar inom primärvården. Svåra störningar behandlas på Foniatriska polikliniken. Patienten behöver en läkarremiss för att kunna komma till polikliniken.
 

 Sammanfattningslänkar

 

Foniatriska polikliniken
Rubik, Böle
Magistratsporten 2, anmälning 6 vån
00240 Helsingfors 

Telefon: 09-471 73038
må-fr 8.30-10.30


REMISSKRITERIER

Kriterier för remiss till foniatriska enheten

Kriterier för neuropsykologisk undersökning