Dagkirurgi

Dagkirurgin representerar välplanerad och kostnadseffektiv verksamhet. Patienten kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon och får efter ingreppet i allmänhet åka hem samma kväll. I takt med att smärtbehandlings- och operationsmetoderna utvecklas kan en allt större del av de kirurgiska ingreppen utföras dagkirurgiskt.

Det är viktigt att patienten är motiverad till att undergå ingreppet dagkirurgiskt, eftersom det innebär att patienten ska ta ansvar för sin vård både före och efter operationen. Patienten får stöd med detta genom omsorgsfull individuell handledning och skriftliga anvisningar för eftervården i hemmet. Patienten ska ha någon som avhämtar honom eller henne på sjukhuset och en vuxen person som stannar med honom eller henne över natten. Sjukhuset kontaktar patienten dagen efter operationen. Detta är en rutin som ökar patientsäkerheten.

Största delen av vanliga kirurgiska sjukdomar behandlas inom dagkirurgin hos människor som i övrigt är friska. Exempel på sådana är bråck, gallsten, veninsufficiens och hemorrojder. Inom den ortopediska dagkirurgin utförs bl.a. ledendoskopier och små operationer i fotområdet, och inom handkirurgin bland annat operationer för att öppna förträngningar i karpaltunneln. Inom ögonsjukdomar och öron-, näs- och halssjukdomar görs största delen av operationerna dagkirurgiskt.

Vid HUCS gjordes sammanlagt 34 490 dagkirurgiska ingrepp år 2011. De utgjorde cirka 63 procent av alla planerade kirurgiska åtgärder. Sammanlagt 25 228 av dessa utfördes på HNS största sjukvårdsområde vid HUCS sjukhus.