Fetmakirurgi

Kirurgisk behandling av fetma är en del av den totala fetmabehandlingen. Fetmaoperation kan övervägas om patienten har deltagit i en viktkontrollgrupp antingen under övervakning av primärvården (till exempel den egna hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller en privat läkarstation) eller av den specialiserade sjukvården och om denna inte har gett tillräckliga resultat eller om patienten inte kunnat behålla den uppnådda viktminskningen (minst 7 procent av den ursprungliga vikten).

Möjligheten till fetmaoperation bedöms inom HNS-området – beroende på patientens bostadsort – på HUCS Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus endokrinologiska polikliniker samt på Hyvinge, Lojo och delvis på Borgå sjukhus inremedicinska polikliniker.

De fetmakirurgiska ingreppen inom HNS-området har koncentrerats till HUCS Bukkirurgiska klinik på Pejas sjukhus.

 

 Vårdställe