Bukkirurgi (gastroenterologisk kirurgi)

Inom bukkirurgin undersöks och behandlas kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen, inklusive tarmens sjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt kirurgiska sjukdomar i levern, gallvägarna och bukspottkörteln. Inom bukkirurgin behandlas även sjukdomar i vissa organ utanför själva mag-tarmkanalen som t.ex. mjälten och bråck i bukväggen.

Till bukkirurgin hör också vanliga cancrar såsom ventrikel-, bukspottkörtel- och tjocktarmscancrar. Vissa sjukdomar, som t.ex. bukspottkörtel-inflammation kan även behandlas konservativt (icke-kirurgiskt).

Sjukdomar som refluxsjukdom, magsårssjukdom och inflammatoriska tarmsjukdomar som behandlas huvudsakligen konservativt, behandlas både av bukkirurger och specialister i inre medicin och gastroenterologi, ofta i samarbete.

De vanligaste patientgrupperna

Största delen av bukkirurgiska patienter kommer för vård via jouren på grund av ett akut problem i bukområdet. Andra stora patientgrupper är patienter med cancer i mag- och tarmkanalen, gall- och bråckpatienter samt patienter som ska genomgå olika endoskopier.

Besvär som behandlas vid jouren

Ett typiskt bukkirurgiskt besvär som behandlas vid jouren är inflammation i blindtarmen eller gallblåsan. Även olika tarmstopp, tarmbristningar och icke reponibla bråck kräver ofta en jouroperation. Akut bukspottkörtelinflammation och olika skador i bukområdet är också vanliga hos jourpatienterna.

Bukkirurgi inom HNS

Inom HUCS-området undersöks och vårdas bukkirurgiska patienter på på Mejlans tornsjukhus, Kirurgiska sjukhuset, Jorvs och Pejas sjukhus, samt inom HNS-området på Lojo, Hyvinge, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Den mest krävande bukkirurgin såsom stora canceroperationer har koncentrerats till HUCS Bukkirurgiska verksamhetsställen i Helsingfors. Kliniken ansvarar också för operativ behandling och intensivbehandling av svår bukspottkörtelinflammation samt robotkirurgiska åtgärder i buken. HUCS Bukkirurgiska klinik är också känd för olika krävande endoskopiska åtgärder.