Bröstkörtelkirurgi

​Bröstkörtelkirurgi är ett kirurgiskt delområde vars huvudsakliga uppgift är 

  • operativ behandling av bröstcancer och andra brösttumörer
  • bröstkorrigerings- och förminskningsoperationer samt
  • behandling av inflammationssjukdomar i brösten.

 

Bröstkörtelkirurgi inom HUS-området

Den operativa vården av bröstcancerpatienter inom HUS-området har i stor utsträckning koncentrerats till Bröstkirurgiska enhet, som är Nordens största enhet inom detta område. Vid enheten opereras över 1 000 nya bröstcancerfall årligen. Vid enheten undersöks och opereras också godartade tumör- och inflammationsförändringar i brösten. Vid Bröstkirurgiska enhet vårdas också kvinnor hos vilka har konstaterats ha ett genfel som ökar risken för bröstcancer.

Inom det HUS-området behandlas bröstcancer och godartade tumör- och inflammationsförändringar i brösten också på Hyvinge sjukhuset.

Klinik för cancersjukdomar planerar och genomför adjuvanta behandlingar för bröstcancerpatienter, följer upp patienterna samt vårdar patienter med bröstcancer som har metastaserat.

Bröstkorrigeringsoperationer

Bröstkirurgiska enhet samarbetar intensivt med Plastikkirurgiska klinik inom det bröstkirurgiska området. Vid Plastikkirurgiska klinikens verksamhetsställen på Tölö och Jorvs sjukhus görs omedelbara och sena bröstrekonstruktionerna. Vid dessa enheter opererar man också lokalt återkommande bröstcancerfall där det behövs plastikkirurgiska ingrepp, gör bröstförminskningsoperationer samt korrigerar störningar i bröstens utveckling, såsom störande osymmetri.

Omedelbara och sena rekonstruktioner av brösten samt bröstförminskningsoperationer görs också på Hyvinge sjukhus.

 

 Vårdställe

 

Kirurgiska sjukhuset
Bröstkirurgiska enheten   

Jorv sjukhus:   Avdelning K3

Tölö sjukhus
:
Avdelning 3      

Hyvinge sjukhus:
Kirurgiska vårdavdelningen   
Kirurgiska polikliniken       

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta