Blodkärlskirurgi

Inom specialiteten blodkärlskirurgi undersöks och behandlas olika slags artär-, ven- och lymfkärlssjukdomar utanför skallen och hjärtat.

De vanligaste patientgrupperna och sjukdomarna

De vanligaste orsakerna till behandling inom blodkärlskirurgi är klaudikation och kritisk syrebrist i de nedre extremiteterna dvs. ischemi. Andra vanliga orsaker till behandling är halsartärrelaterad störning i hjärnans blodcirkulation, aorta-aneurysm (utbuktning av aortan), akuta artärtromboser och vensjukdomar (bensår och åderbråck). Blodkärlskirurgerna gör också kärlaccessingrepp som behövs för dialysbehandling av njursvikt.

Behandling under jourtid

Under jourtid behandlar man inom blodkärlskirurgi bristningar av aorta-aneurysm, akuta blodproppar i de nedre extremiteterna, halsartärrelaterade störningar i hjärnans blodcirkulation samt vävnadsnekros som orsakats av kronisk syrebrist i den nedre extremiteten och infektioner som beror på detta.

De mest typiska behandlingsformerna

Ingrepp som riktas på artärer görs antingen som öppna operationer eller endovaskulärt via blodkärlen utan kirurgiska sår.

Traditionellt behandlas olika artäranerysm, såsom aorta-aneurysm i buken, med öppen operation genom att korrigera kärlet med hjälp av ett konstgjort kärl. Även olika artärtromboser behandlas med öppen operation. Valet av metod beror på var trombosen eller aneurysmet ligger. Öppen operation är fortfarande det bästa behandlingsalternativet för många patienter.

Endovaskulärt kan aneurysm eller blodproppar behandlas utan operationssår, och metoden används till exempel vid inläggning av stentgraft vid aneurysm i bukaortan samt vid ballongutvidgning av förträngningar och tilltäppningar av blodkärl.

Även blodkärlsskador behandlas allt oftare endovaskulärt. Vid omfattande blodkärlsskador och svåra associerade skador och öppna skador (t.ex. öppen benfraktur) är korrigering av kärlet med öppen operation, ofta i samband med operationsbehandling av andra vävnader, det enda alternativet.


Blodkärlskirurgi inom HNS

Alla artärkirurgiska patienter inom HNS-området vårdas vid HUCS Klinik för blodkärlskirurgi på Mejlans tornsjukhus. Alla behandlingar under jourtiden samt aortakirurgi och kirurgi i halsartärer har koncentrerats till Mejlans tornsjukhus.

Venkirurgiska grundläggande ingrepp görs inom HUCS på Kirurgiska sjukhuset och på det övriga HNS-området på Raseborgs, Lojo, Hyvinge och Borgå sjukhus.

Till HUCS Klinik för blodkärlskirurgi har man koncentrerat särskilt krävande ingrepp förutom från HNS-området också från HUCS specialansvarsområde (HNS-området samt Södra Karelens och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt).

På riksnivå har man till HUCS koncentrerat sällsynta cellgiftsbehandlingar (Isolated Limb Perfusion ILP) som förutsätter isolerad blodcirkulation i extremiteten). Med hjälp av dessa behandlar man särskilt elakartat melanom som spridit sig till extremiteten. Även vid mjukvävnadssarkom kan ILP-behandling komma i fråga.

Till HUCS Blodkärlsklinik remitteras ofta också patienter med cancer i de stora blodkärlen från hela Finlands område. Vid HUCS behandlas också patienter som kommit till operationsbehandling av infektion i konstgjort kärl, som används vid korrigering av aorta, från hela Finland.

 

 Vårdplatser

 
Mejlans sjukhus:
Blodkärlskirurgiska vårdavdelningen
Kirurgiska polikliniken

Kirurgiska sjukhuset:
Venkirurgiska enhetten