Audiologi

Audiologi är ett område inom medicinen som undersöker hörselns och balanssinnets fysiologi och sjukdomar samt rehabilitering av dessa. Audiologer är specialister på öron-, näs- och halssjukdomar (foniater) som har specialiserat sig på eller genomgått en vidareutbildning inom den audiologiska branschen.

Vid sidan av audiologer arbetar audionomer på hörselcentralerna. De är yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården som har genomgått en tilläggsutbildning för uppgiften. Audionomerna utför undersökningar av hörsel- och balanssinnet och ansvarar i stor utsträckning för den praktiska rehabiliteringsverksamheten, såsom utprovningen av hörapparater.

Den största patientgruppen är äldre personer med hörselnedsättning på grund av ålder samt patienter med en sjukdom i innerörat. Cochleaimplantaten för barn som fötts döva eller svårt hörselskadade eller vuxna som blivit döva kräver allt mer arbetsinsatser av personalen vid hörselcentralen.

Audiologi inom HNS

Förutom vid HUCS klinik för öron- näs- och halssjukdomar ges audiologiska tjänster på Hyvinge, Lojo och Raseborgs sjukhus. En del av de rutinmässiga apparatutprovningarna köps av privata serviceproducenter.

 

 Vårdställe

 
​Ögon-oronsjukhus