Anestesiologi och intensivvård

Följande delområden ingår i anestesiologi och intensivvård som medicinskt specialområde:

  • anestesiverksamheten omfattar narkos (generell anestesi)  eller bedövning av operationspatienter eller en kombination av dessa. Vidare ingår undersökning och behandling av patienten före och efter ingreppet. Anestesiverksamheten omfattar också åtgärder som utförs utanför operationssalarna, bland annat narkos och smärtlindring (t.ex. behandling av förlossningssmärta).

  • intensivvård omfattar upprätthållande av de vitala funktionerna hos en kritiskt sjuk patient och behandling på intensiv- eller övervakningsavdelning. Verksamheten kan utföras i samarbete mellan flera specialområden bland annat tillsammans med läkare i invärtesmedicin, pediatriker, kirurger och neurologer.

  • smärtbehandling omfattar behandling av såväl akut som kronisk smärta. Akut smärtbehandling är nödvändig till exempel efter en operation. Till kroniska smärtor hör till exempel cancersmärtor. På den multiprofessionella smärtkliniken arbetar utöver anestesiläkare bland annat också en neurolog, psykiater och psykolog.

  • prehospital akutvård omfattar prehospital akutvård utanför sjukhuset och återupplivning. Den prehospitala akutvården omfattar också deltagande i katastrof- och beredskapsplanering.