Allmänmedicin

Allmänläkarna arbetar inom primärvården. Primärvårdens viktigaste uppgift är att främja befolkningens hälsa och välbefinnande. Allmänläkare tillhandahåller övergripande, samordnande och fortlöpande vård oberoende av patientens ålder, kön eller sjukdom. Allmänläkarnas yrkesroll omfattar främjande av hälsan samt patientcentrerad verksamhet för att förebygga och behandla sjukdomar.

Enheten för primärvård utvecklar utbildningsstrukturerna inom primärvården och den utbildning som ges vid hälsovårdscentralerna. Den stödjer forsknings- och utvecklingsarbetet inom primärvården.