Akutsjukvård

akuuttilaaketiede.jpgAkutsjukvård svarar för brådskande behandling av skador och akuta sjukdomar hos patienter av alla åldrar.
 
Akutsjukvård är den nyaste specialiteten i Finland och som utbildningsplats inom HUCS fungerar Jorvs sjukhus i Esbo. Utbildningen startade i mars 2013. 
 
I principerna för akutsjukvård ingår mångsidig kunskap inom diagnostik av jourpatienter, behandling i inledningsskedet och identifiering av patienter som kräver kompetens inom andra specialiteter. Akutologin skapar ett nytt slags flexibilitet i verksamheten. Det är meningen att jouren i framtiden ska skötas huvudsakligen av akutläkare. 
 
Jorvs jour genomgick en reform genom att utnyttja akutsjukvård
 
I Jorv tog man i bruk en ny verksamhetsmodell för jouren i november 2013. Tack vare den har verksamheten effektiviserats, trots att antalet besök på Jorvs akutmottagning samtidigt har ökat.
  
I den akuta jourmodellen har läkar- och sjukskötarresurserna fördelats på ett nytt sätt utgående från patienterna för att garantera en enhetlig och kvalitativt jämn vård. 
 
Målsättningen för den förnyade jourmodellen har varit att få patientströmmarna att flyta smidigare, minska allmänmedicinens och specialistsjukvårdens överlappande arbete samt förbättra vårdens kvalitet och likvärdigheten i den vård som patienterna får.