Verksamhet

Teratologisk information är en aktiv medlem i nätverket av Europas teratologiska informationstjänster (ENTIS).
 
 

Personal

Personalen består av en fulltidsanställd special läkare, farmaceut och barnmorska.
 

Verksamhet

Teratologisk information är en nationell telefontjänst som besvarar frågor berörande exponeringar under graviditeten och amningen. Telefontjänsten har öppet vardagar kl. 9-12. Vi besvarar även förfrågningar via e-mail av hälso- och sjukvårdspersonalen. Informationstjänsten fungerar även som informationskälla för myndigheterna och median.
 
Samtalen besvaras i första hand av en specialutbildad barnmorska och farmaceut. Rådgivningen baserar sig på de nyaste publicerade forskningsresultaten och på att värdera informationen.
 
Teratologisk information samlar även information om läkemedelssäkerheten under graviditeten. Med hjälp av frivillig uppföljning samlar vi uppföljningsinformation om de graviditeter, där mamman kontaktat oss under den första trimestern och alltid då det är frågan om ett nytt läkemedel, vars säkerhet under graviditeten ännu inte fastställts (se uppföljning). Denna typ av information är svår att få tag på, eftersom gravida på grund av etiska skäl inte får delta i vanliga läkemedelsforskningar där läkemedlets säkerhet utredss.
 

Statistik

Teratologisk information mottar årligen ca 6 000 förfrågningar.  Största delen av förfrågningarna berör medicineringen under graviditeten.
 

Historia

Teratologisk information startade sin verksamhet under Väeastöliittos genetiska klinika 1994. 1.1.2004 förflyttades verksamheten till HUSLAB Giftinformationscentralen och 1.1.2015 till HUCS Akut.  Finansieringen är kommunalbaserad.
Teratologisk information befinner sig i samband med Giftinformationscentralen i Mejlans, Helsingfors.