Uppföljning

Genom att delta i uppföljningen med att returnera uppföljningsblanketten kan du hjälpa till att samla viktig information gällande trygg användning av läkemedel under graviditet. Det är speciellt viktigt att på alla sätt försöka samla denna erfarenhet, eftersom nästan alla läkemedel passerar placentan men tryggheten och riskerna är inte alltid klara.

Teratologisk information samlar dessa uppgifter konfidentiellt och alla personuppgifter raderas i databasen efter returneringen av blanketten.  Att delta i uppföljningen et är dock fullständigt frivilligt.