Varfarin

Varfarin används som blodförtunnande läkemedel för att förebygga och behandla blodproppar. Varfarin passerar genom placentan och kan orsaka blödningar hos fostret. På detta sätt kan läkemedlet orsaka skador särskilt i det centrala nervsystemet. En exponering i tidig graviditet från och med sjätte graviditetsveckan kan orsaka utvecklingsstörningar i brosk och benvävnad.
 
En kvinna som använder varfarin och planerar graviditet bör genast kontakta sin behandlande läkare om menstruationen uteblir och graviditetstestet är positivt. Syftet är att ersätta varfarin med heparin senast från och med graviditetsvecka 6. Exponering som sker tidigare än detta medför ingen betydande risk. I vissa sällsynta fall kan det bli nödvändigt att använda varfarin i ett senare skede av graviditeten.