Syntetiska A-vitaminderivat


Isotretinoin är ett läkemedel som används för behandling av svår acne. Exponering nära befruktningen eller i tidiga graviditeten ökar avsevärt risken för att fostret drabbas av svåra missbildningar i hjärtat och det centrala nervsystemet. Av alla de exponeringar som sker under tidig graviditet leder uppskattningsvis 25–40 procent till en fosterskada.
 
Isotretinoin stannar länge kvar i kroppen. Därför bör man vänta en månad innan man slutar använda tillförlitliga preventivmedel, efter att man slutat ta läkemedlet. Detta innebär att man ska använda minst ett pålitligt preventivmedel medan man använder läkemedlet och en månad efter att man slutat använda det. Pålitliga preventivmedel är p-piller, p-stav, spiral eller hormonspiral. Utöver dem rekommenderas att kondom används samtidigt för att säkerställa att en graviditet förhindras.

Ett graviditetstest görs innan behandlingen påbörjas, under behandlingens gång och fem veckor efter att behandlingen avslutats, så att en eventuell graviditet kan uteslutas.
 
En kvinna som behandlas med isotretinoin får inte bli gravid. Läkemedlet får aldrig ges åt någon annan och inte lånas av andra. Isotretinoin är en stark teratogen som stannar länge kvar i kroppen. Läkarens anvisningar ska alltid iakttas omsorgsfullt.