Stämmningsstabiliserande läkemedel

Litium

Litium är ett läkemedel som används för att utjämna humörsvängningar hos personer med bipolär sjukdom. Användningen av litium under tidig graviditet kan öka risken för strukturella hjärtfel. Risk är dock liten. I sådana situationer rekommenderas en ultraljudsundersökning av fostrets hjärta under graviditetsvecka 18–20.
 
Det är önskvärt att mamman redan i planeringsskedet av graviditeten diskuterar med sin egen läkare om hon ska fortsätta att använda litium under graviditeten. Om litium har visat sig fungera bra för henne, är det ofta inte nödvändigt att avbryta behandlingen och byta till ett annat läkemedel på grund av graviditeten.  Det är viktigt att den bipolära sjukdomen behandlas omsorgsfullt under graviditeten eftersom en obehandlad sjuk-dom utgör en större risk för mamman och fostret än den marginala ökning av risken som medicineringen medför.
 
Utsöndringen av litium ökar under graviditeten, vilket kan leda till att dosen måste höjas. Användning av litium under graviditeten kräver att läkemedelshalten följs upp noggrant.

 

 

Karbamazepin 

Karbamazepin är ett epilepsiläkemedel som också används vid bipolär sjukdom. I vissa fall kan läkemedet användas under graviditeten för behandling av bipolär sjukdom då andra läkemedel inte visat sig effektiva. I första hand bör ändå användas ett mera känt läkemedel.
 
Karbamazepin ökar i någon mån risken för fosterskador om det används under tidig graviditet. Enligt tillgängliga kunskaper är risken emellertid liten.
Läs mera:Karbamazepin
 
 

Valproat

 Valproat är ett epilepsiläkemedel som också används vid bipolär sjukdom för att utjämna humörsvängningar. Valproat ökar risken för fosterskador. Risken är större om två eller flera epilepsiläkemedel används samtidigt eller om valproatdosen är hög. Användning av valproat under graviditeten bör begränsas till behandling av epilepsi.
 
Läs mera: Valproat