Skadliga läkemedel

De flesta läkemedel passerar placentan och därmed överförs till fostret, men endast ett fåtal läkemedel anses vara skadliga för fostrets utveckling. Ämnen och andra yttre faktorer som kan skada fostret kallas teratogener.
 
Teratogener kan ge upphov till missbildningar, öka risken för missfall, fosterdöd och  förlångsam fostertillväxt. Barnet kan också födas för tidigt. Dessa problem påverkas av exponeringen, dosen, graviditetens skede samt genetiska faktorer.
 
Mammans välmående under graviditeten är viktig för att trygga fostrets välmående och den medicinering, som är viktig för mammans välbefinnande får inte avbrytas på grund av rädsla för möjliga fosterskador. Läkemedelsbehandlingen borde planeras redan innan graviditeten, så att den är tryggast möjlig för fostret.