Vaccinationer

Vaccinering av gravida kvinnor är motiverad när risken att bli utsatt för en sjukdom är stor, då en eventuell infektion kan vara skadlig för mor eller foster, samt när vaccinet inte medför någon risk. Rutinmässiga vaccineringar rekommenderas dock inte. Vaccinskyddet i samband med planerade utlandsresor skall helst skötas redan före graviditeten.
 
Vacciner som inte innehåller levande mikrober kan vid behov ges under graviditeten. Gravida kvinnor vaccineras oftast då en exponering redan skett (t.ex. hepatit B), vid resor till högriskområden (t.ex. hepatit A), eller om den väntande mamman har en grundsjukdom som gör att hon tillhör en medicinsk riskgrupp som behöver skydd genom vaccinering, t.ex. mot pneumokocksjukdomar. En väntande mamma behöver också tetanusskydd (ett smutsigt sår) och difteriskydd på vanligt sätt.
 
  • Influensavaccin innehåller inte levande virus och rekommenderas till alla gravida kvinnor före och under epidemin och oavsett graviditetens längd. Motståndskraften minskar vid graviditet och medför att influensainfektion under graviditet oftare leder till svåra infektioner som lunginflammation.  
  • Vaccin som innehåller levande mikrober (rubella ’röda hund’, vattkoppor, MPR) ges inte till gravida och efter sådana vaccineringar skall man i allmänhet iaktta en till tre månaders väntetid före planering av graviditet. Vaccinet mot gula febern innehåller också levande mikrober men kan ges i de fall då en gravid kvinna är tvungen att resa till ett endemiskt område.
  • Såsom alltid i samband med vaccinering bör man vara förberedd på möjligheten av allergisk reaktion.

 

Amningen är inget hinder för mammas vaccinering.

 

För mera information se Institutionen för hälsa och välfärd.