Toxoplasma

Toxoplasma gondii är en däggdjursparasit, vars huvudvärd är kattdjur. Toxoplasma sprids via kattavföring, via rått kött och smutsiga grönsaker. Toxoplasmos är i allmänhet symtomfri och är därför svår att diagnostisera. Eventuellt kan man lida av symtom som feber, trötthet och svettning. I Finland har ca 80 procent av befolkningen inga antikroppar mot toxoplasmos. Årligen diagnostiseras ca 130 mödrar med toxoplasmos och ca 50-60 barn med medfödd toxoplasmos.
 
  • Enbart en primärinfektion under graviditeten kan vara farlig för fostret, inte en aktivering av en gammal infektion
  • Toxoplasmos under graviditeten kan orsaka missfall, fosterdöd, prematuritet eller medfödd toxoplasmos.

 

Hur allvarlig infektionen är beror på i vilket skede av graviditeten smittan fås. Mammans infektion under den första trimestern leder till att ca 15 procent av fostren infekteras, medan infektionsrisken för fostret är 20 procent under den andra trimestern och 80 procent under den tredje trimsestern. Med tanke på fostret är en toxoplasmos infektion farligast under den tredje trimestern, eftersom den kan leda till en svår infektion hos fostret.
 
  • De läkemedel som används för att behandla en primärinfektion är inte skadliga för fostret.
  • Efter insjuknande i en primärinfektion rekommenderas åtminstone en karenstid på 3-6 månader innan en graviditet inleds.

 

Förebyggande av toxoplasmos

  • Kött bör tillagas noggrant.
  • Vidröring av kattavföring bör undvikas. Vid tömning av kattens sandlåda bör handskar användas och en noggrann handhygien beaktas
  • Grönsaker och frukt bör tvättas noggrant och gärna skalas innan de äts
  • God handhygien efter trädgårdsarbete eller vistelse vid en sandlåda är att rekommendera
  • Opastöriserad mjölk och råa ägg bör undvikas