Migrän

 Under graviditeten

• Paracetamol är förstahandspreparat mot migränanfall under graviditeten. Det kan användas under vilken fas av graviditeten som helst. En paracetamol-kodein-kombination kan också användas mot migränanfall.
• Anti-inflammatoriska läkemedel kan användas mot migränanfall om paracetamol inte varit tillräckligt effektivt. Ibuprofen och diclofenak är möjliga alternativ. Undvik upprepade doser anti-inflammatoriska medel från graviditetsvecka 28 framåt. I slutet av graviditeten kan nämligen kontinuerlig användning av anti-inflammatoriska medel vara skadlig för fostrets njurar och blodcirkulation.
• Triptaner är sistahandsval under graviditeten. De är som grupp rätt nya läkemedel och det finns inte speciellt mycket kunskap om deras användning under graviditeten. Sumatriptan är det som använts mest och är inte skadligt för fostret. Diskutera möjlig triptananvändning under graviditeten med din läkare.
• Överväg migränprofylax om migränanfallen kommer ofta under graviditeten. Olika betablockerare är de vanligaste läkemedlen som används för att förhindra migränanfall. Av de tricykliska antidepressiva medlen kan amitriptylin eller nortriptylin användas som migränprofylax under graviditeten.
• Antiepileptika ska inte användas mot migrän under graviditeten.
• Ergotamin ska inte användas alls under graviditeten.

 

Under amningen

• Paracetamol kan användas under amningen. Ibuprofen och ketoprofen kan också användas när man ammar. Inget av dessa läkemedel går över i bröstmjölk i någon större utsträckning.
• Medan man ammar ska kodein användas bara mot ett migränanfall och helst undvikas. Kroppen omvandlar kodein till morfin, som kan orsaka andningsdepression. Om mamman använder kodein ofta eller under långa perioder kan det vara farligt för barnet.
• Sumatriptan går över i bröstmjölk i mycket liten utsträckning och användning kräver inte något amningsuppehåll.  Man vet inte i vilken utsträckning andra triptaner går över i bröstmjölk och därför ska de inte användas utan noggrann övervägning.