Malaria

Risken för kompliserad malaria är stor hos gravida och därför bör man undvika resor till malariaområden. 
 
  • Under graviditeten kan malaria leda till svår anemi hos mamman och öka risken för missfall. En kronisk infektion och anemi hos mamman kan hämma tillväxten och öka risken för undervikt hos fostret. En akut infektion kan förorsaka prematuritet.
  • Den nyfödda kan få malariasmitta vid födseln om mamman har haft malaria under graviditeten.
 
Inkubationstiden är 7-30 dygn men kan också vara längre, till och med månader eller år. Förebyggande medicinering kan förlänga inkubationstiden. Typiska symtom är upprepade feberattacker, som inleds med frossa. Om feber uppstår efter en resa är det skäl att uppsöka läkare. Malaria diagnostiseras genom ett blodprov från fingerspetsen. Svaret fås inom ett par timmar.

 

Förebyggande

Med hjälp av en förebyggande läkemedelsbehandling försöker man förhindra malariasmitta via infekterade mygg.
  • Vid val av förebyggande läkemedelsbehandling bör läkemedelskänsligheten beaktas hos den malariastam som förekommer i området dit man reser.
  • Det är viktigt att bära ljusa och täckande kläder under den mörka tiden på dygnet. Eftersom läkemedlen inte ger ett hundra procentigt skydd är klädseln viktig för att skydda sig mot malaria.
  • Det är bra om fönster och dörrar till sovplatsen hålls stängda.
  • Ett myggnät innehållande permetrin-myggmedel bör användas. Kanterna på nätet viks in under madrassen.
  • Använd myggmedel inomhus.

 

Med malariaförebyggande läkemedel uppnås inte ett hundraprocentigt skydd. I Resenärens hälsoguide kan man noggrannare läsa om råd beträffande förebyggande läkemedelsbehandling: