Cytomegalovirus CMV

Cytomegaloviruset är ett virus som tillhör herpesgruppen. I Finland föds ca 60 barn årligen med cytomegalovirus syndrom och det har uppskattats att ca 1 - 4 procent av alla gravida kvinnor kommer under graviditeten att få en CMV-infektion, som ofta är symtomfri.
Cytomegaloviruset smittar via sekret (saliv, blod). Primärinfektionens inkubationstid är flera veckor, i allmänhet 6 - 8 veckor. Oftast är har den insjuknade inga symptom, men symptom som trötthet, svettning, muskelsmärtor, hosta, illamående samt svullna lymfkörtlar i halsen kan förekomma.
 
Mammans primärinfektion är farligast för fostret. En medfödd infektion kan överföras via moderkakan till fostret under mammans viremi (virus i kroppen). En smitta under de första 16 graviditetsveckorna orsakar flest utvecklingsstörningar.
 
En reaktivering av en tidigare infektion eller en ny infektion hos en sedan tidigare insjuknad är också möjlig, men risken att fostret smittas är då liten.
 
Virus utsöndras i bröstmjölken och det ammande barnet får en naturlig smitta på detta sätt. Oftast räcker det med en god handhygien och att undvika sekret för att undvika en smitta.