Astma och allergier

Astma

Det är viktigt att mammans astma hålls under kontroll under graviditeten och man fortsätter den behandling som man haft tidigare. Svår, obehandlad astma under graviditeten kan öka risken för olika komplikationer, bl.a. kan barnet födas för tidigt eller ha låg födelsevikt. Kontrollera din astmabehandling med läkare - helst redan i planeringsstadiet!


Både luftrörsvidgande inhalationer och kortisoninhalationer kan användas under graviditeten. De har en lokal verkan och upptas bara i små mängder i blodcirkulationen och påverkar därför inte fostret. Andra astmamediciner kan också användas, om inhalationerna inte är tillräckligt effektiva. Inget av de läkemedel som används för att behandla astma ger upphov till fosterskador. Också kortison i tablettform kan användas under graviditeten, i fall astman av någon anledning förvärras.


Astma behandlas under amningsperioden enligt samma principer som under graviditeten. Om en kortisonkur i tablettform blir aktuell, krävs inga amningsuppehåll, eftersom kortison inte utsöndras i mjölken.

Allergi

Allergiska symptom kan lindras också under graviditeten. Lokalbehandling är att föredra, eftersom läkemedlen då bara verkar där de applicerats.

 

  • Natriumkromoglikat som ögondroppar och nässpray är ett säkert alternativ under graviditeten.
  • Kortisonnässpray kan användas under graviditeten. Beklometason och budesonid har använts mest under graviditeten och är därför förstahandsval. Även flutikason, mometason och triamcinolon är användbara under graviditeten.
  • Antihistaminer i tablettform kan användas under graviditeten. Förstahandsval är loratadin och cetirizin samt deras derivat desloratadin och levocetirizin.
  • Använd inte läkemedel som innehåller pseudoefedrin. Pseudoefedrin drar samman blodkärlen i kroppen, också i moderkakan, och det kan störa moderkakans blodcirkulation.-
  • Kortisonsalva kan användas enligt ordination under graviditeten. Kortison upptas inte genom huden i någon större omfattning. Det är dock skäl att komma ihåg att hudens blodcirkulation ökar under graviditeten, vilket kan öka absorptionen av olika ämnen. Absorptionen genom huden kan öka ytterligare om man använder förband eller om huden är skadad. Om kortisonsalva behövs under graviditeten, använd dem under så kort tid som möjligt och bara på det hudområde som behöver behandlas.
    Allergi behandlas på samma sätt under amning som under graviditeten.