Sjukdomar

Vanliga symtom 

Flera symtom och besvär kan behandlas också under graviditeten. Till exempel skall febern helst inte stiga över 38 grader under graviditeten. Paracetamol skall användas i förstahand som febernedsättande läkemedel. Det är alltid bra att försäkra sig om att läkemedlet som används också kan användas under graviditeten. Det är också viktigt att medicineringen av kroniska sjukdomar fortsätts under graviditeten.
 

Infektioner

En vanlig förkylning är inte skadligt för fostret. Endast ett fåtal infektioner kan vara skadliga för fostrets utveckling, till exempel vattkoppor, cytomegalovirus CMV, toxoplasmos, listeria och parvovirus.