Substitutionsbehandling

Graviditet

Buprenorfin och metadon är läkemedel som används för att behandla opioidberoende. Under uppsikt kan de även användas under graviditeten. Långvariga abstinensbesvär hos barnet är möjliga om mamman fått substitutionsbehandling under graviditeten.

Amning

Både buprenorfin och metadon utsöndras endast i små mängder i modersmjölken.  I princip får mamman amma under substituonsbehandlingen. Beslutet om amning ska fattas i samråd med vårdande läkare. Det är viktigt att barnet övervakas för att möjliga komplikationer upptäcks.