Narkotika

Graviditet

Amfetamin, ecstacy och kokain drar samman blodkärlen i kroppen. Det försämrar blodcirkulationen i moderkakan och leder till syrebrist hos fostret.  Att använda narkotika ur den här gruppen kan öka risken för missbildningar hos fostret. De kan påverka fostrets centrala nervsystem för lång tid framöver. Kokain- och amfetaminderivatmissbruk ökar också risken för olika graviditetskomplikationer som t.ex. för tidig avlossning av moderkakan, för tidig födsel och fosterdöd. Kokainmissbruk under graviditeten kan orsaka "stiff baby syndrome" hos den nyfödda. Symtom på syndromet är gäll gråt, skakningar och stelhet.

Heroinmissbruk under graviditeten ökar risken för låg födelsevikt och fosterdöd. Det nyfödda barnet kan lida av svåra abstinensbesvär, som ibland börjar först en månad efter födseln. Under graviditeten ska substitutionsbehandling inledas försiktigt och mamman ska övervakas noggrant.


Alla former av kannabis har en negativ inverkan på fostrets tillväxt. Tetrahydrocannabinol (THC), som är den verksamma substansen i kannabis, kan fritt passera moderkakan till fostret. Att röka kannabis ger högre koncentrationer kolmonoxid i blodet än tobaksrökning. Studier pekar på att kannabisexponering under fostertiden kan ge bestående förändringar i det centrala nervsystemets funktion.

Pappans narkotikamissbruk i sig påverkar inte fostrets utveckling.

 

Amning

Kokain, ecstacy och amfetamin kan orsaka bestående nervskador och livshotande cirkulationsrubbningar hos missbrukaren själv. Om missbrukaren ammar utsätts barnet för samma risker. Mängden narkotika i mjölken kan vara skadlig och därför får en missbrukare inte amma.


Heroin ansamlas i modersmjölken. Heroinkoncentrationerna i mjölken kan vara mångdubbelt större än i moderns blod. I kroppen omvandlas heroin till morfin, som också koncentreras i mjölken. Det är farligt för barnet att exponeras för heroin via modersmjölken. En heroinmissbrukare får inte amma.


THC, som är den verksamma substansen i hasch och marihuana, ansamlas i modersmjölken. THC-koncentrationen i modersmjölken kan vara tio gånger större än i moderns blod. THC lagras i kroppsfettet och därför tar det mycket lång tid för den att försvinna ur kroppen, upp till flera månader. Om barnet exponeras för kannabis under en längre tid kan det ha en negativ inverkan på barnets centrala nervsystem. En kannabismissbrukande mamma får inte amma.


LSD påverkar det centrala nervsystemet och utgör en verklig risk för det ammade barnet. Om mamman missbrukar LSD får hon inte amma.