Alkohol

Alkohol är fosterskadande. Alkohol skadar fostrets centrala nervsystem och ökar
risken för missbildningar. Alkohol skadar fostret i alla faser av graviditeten.
Moderkakan skyddar inte fostret från alkohol. Alkohol kan fritt gå över placenta och fostrets alkoholhalt motsvarar den i moderns blod.
 
Stora mängder alkohol tidigt i graviditeten ökar risken för missbildningar. Berusningsdrickande i början av graviditeten ökar också risken för missfall. Mer än fem doser alkohol åt gången kan ha en negativ inverkan på det centrala nervsystemets utveckling. Risken ökar för att barnet skall drabbas av olika beteendestörningar om mamman dricker stora mängder alkohol under graviditeten, även om det skulle ske bara någon enstaka gång.
 

Alkohol ger bestående skador

Det fetala alkoholsyndromet (FAS) är den allvarligaste påföljden av att fostret exponerats för alkohol. FAS kan uppstå om mamman dricker alkohol upprepade gånger under graviditeten. FAS kännetecknas av mikrokefali, långsam fostertillväxt och försenad utveckling. Den försenade utvecklingen hos barnen kan betyda allt från lindriga inlärningssvårigheter och beteendestörningar till grava mentala handikapp.
Man vet inte hur stora mängder alkohol som krävs för att FAS ska uppstå. I en finsk studie kunde åtminstone ett alkoholrelaterat symptom upptäckas hos de barn vars mödrar regelbundet druckit mer än tio doser alkohol i veckan. Man vet inte hur mycket alkohol mamman kan dricka under graviditeten utan att skada fostret. Det finns individuella skillnader i alkoholmetabolism som kan påverka risken för alkoholskador hos fostret. Också fostrens känslighet för alkohol kan variera. Man har kunnat konstatera att en regelbunden alkoholkonsumtion av ca 8 doser i veckan förlångsammar fostertillväxten. Alkohol bör undvikas helt under graviditeten.
Fosterutvecklingen börjar väldigt tidigt i graviditeten, i ett skede då modern nödvändigtvis inte vet om att hon är gravid. Redan då kan skador uppstå på fostrets centrala nervsystem. Därför är det bäst att redan under planeringsstadiet avstå från alkohol.
 

Alkohol och amning

Det kan vara skadligt för barnets utveckling om mamman under amningsperioden ofta dricker alkohol eller om hon dricker stora mängder alkohol. Modersmjölken har samma alkoholhalt som moderns blod. Om mamman är berusad, bör amning undvikas åtminstone 3-4 timmar efter sista dosen.