Rusmedel

Alkohol är fosterskadande. Alkohol skadar fostrets centrala nervsystem och ökar risken för missbildningar. Alkohol skadar fostret i alla faser av graviditeten.
 
Tobaksrökning under graviditeten ökar risken för olika graviditetskomplikationer. Hos rökande mammor ökar risken för låg födelsevikt, för tidig födsel, för tidig avlossning av moderkakan.
 
All narkotikamissbruk ökar risken för flera olika fosterskador.