Sötningsmedel

Konstgjorda sötningsmedel är vid måttlig användning inte farliga under graviditeten och amningen.