Övriga livsmedel

Energidrycker

Användning under graviditeten rekommenderas inte, på grund av den stora mängden koffein och andra uppiggande ämnen.
 

Växtsteroler- och stanoler (livsmedel som verkar positivt på kolesterolen)

En måttlig användning vid sidan om en varierande kost är möjlig.
 

Murklor

Användning under graviditeten rekommenderas överhuvudtaget inte eftersom svampen trots att den behandlats, innehåller skadliga ämnen (gyromitrin). Vid förvällning av svamp kan man utsättas för gyromitrin via andningsluften och därför bör man som gravid undvika tillredandet av murklor.
 

Lakrits och salmiak

Bör användas måttligt under graviditeten. Glykyrritsin som finns i lakrits och salmiak kan orsaka svullnad och förhöjt blodtryck. Ett stort intag av glykyrritsin har samband med en ökad risk för prematuritet. En måttlig användning innebär under 50 g/gång. Ett stort intag glykyrritsin (över 500 mg/ vecka) motsvarar ca 250 g lakrits per vecka.
 

Algprodukter

Användning under graviditeten rekommenderas inte, eftersom produkterna kan innehålla för mycket jod. Ett för stort intag av jod är skadligt för fostrets sköldkörtelfunktion och för fostrets tillväxt.
 

Frysta grönsaker och färdiglagade maträtter

Risk för listeria förekommer i ovärmda produkter. Listeria förstörs vid uppvärmning (över 70´C), men förstörs inte vid djupfrysning.
 

Opastöriserad mjölk, ostar framställda av opastöriserad mjölk och mjukostar (mögel- och färskostar).

Rekommenderas inte under graviditeten på grund av risken för listeria. Listeria förstörs vid uppvärmning (över 70´C), men förstörs inte vid djupfrysning. 
 

Linfrön och linkross

Rekommenderas inte under graviditeten. Särskilt i utländska produkter är halten kadmium och cyanväte hög. Linfrö i bröd utgör ingen risk.
 

Rått kött

Rekommenderas inte under graviditeten på grund av risken för toxoplasmos.
 

Salt

Intaget under graviditeten bör begränsas. I graviditetens slutskede kan salt öka svullnaden, belasta njurarna och höja blodtrycket.
 

Färska grönsaker

Bör tvättas noggrant och gärna skalas. Råa och kokta livsmedel bör hållas åtskilda på grund av risken för listeria. Listeria förstörs vid uppvärmning (över 70´C), men förstörs inte vid djupfrysning.
 

Vacuumförpackade gravade och kallrökta fiskprodukter, rom och patéer

Rekommenderas inte under graviditeten på grund av risken för listeria. Listeria förstörs vid uppvärmning (över 70´C), men förstörs inte vid djupfrysning.
 

Utländska frysta hallon

På grund av risk för norovirus, bör de upphettas innan användning (90´C, 2min).
 

Örtte och örtprodukter som säljs som kosttillskott

Rekommenderas inte under graviditeten. Produkterna kan innehålla skadliga ämnen. Det finns ingen forskad information beträffande säkerheten.

Tilläggsinformation om säkerhet finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sidor: