Lever

Under graviditeten bör användningen av leverprodukter och ätandet av maträtter med lever i begränsas. Lever innehåller tungmetaller och väldigt mycket A-vitamin i retinoidform, vilket kan leda till att intagsgränsen för A-vitamin överskrids. A-vitaminhalten i lever är i medeltal 18000 mikrogram/100gram.
 
För mera information se Statens näringsdelegation.
  
Se vidare: A-vitamin