Folsyra

Folat och folsyra är olika former av samma vitamin, och tillhör gruppen B-vitaminer. Folat är den form som finns i maten, medan kosttillskott innehåller folsyra. Folat, eller folsyra, är viktigt för blodbildningen och fostrets normala utveckling.
 
  • Ett tillräckligt intag av folsyra har i flera befolkningsbaserade studier visat sig minska faran för medfödda missbildningar.
  • Minskat intag av folat eller folsyra ökar risken att barnet föds med ryggmärgsbråck (neuralrörsdefekt).  Ryggmärgsbråck är en defekt som uppstår i tidig graviditet (före sjunde graviditetsveckan) och kan leda till allvarliga funktionella problem.  Intag av folsyra i kosttillskott minskar uppkomsten av ryggmärgsbråck med 70 procent. 
 
Organsystemet utvecklas och får sin form under tidig graviditet (före slutet av graviditetsvecka 12), och neuralröret utvecklas och sluter sig redan före sjunde graviditetsveckan. Med tanke på folsyratillskottet blir det första rådgivningsbesöket alltså i ett alldeles för sent skede.
 
 

 Rekommenderade intag

  • Alla kvinnor som planerar graviditet rekommenderas ta 400 mikrogram folsyra dagligen redan 2-3 månader före befruktningen.  Det är också viktigt att äta mat som är rik på folat.
  • Högre doser rekommenderas till särskilda riskgrupper (ryggmärgsbråck i tidigare graviditet eller i nära släkten (4mg/ dygn), diabetiker och epileptiker (1-4 mg/ dygn)).  
  • Folsyra är ett billigt och säkert kosttillskott och läkemedel. På apoteket kan man köpa receptfritt 0,4 milligram tabletter. Också multivitaminpreparat som är avsedda för gravida innehåller 0.4 milligram folsyra.

Majoriteten av strukturella missbildningar hos foster diagnostiseras bland friska kvinnor som inte hör till någon speciell riskgrupp. Enligt nya undersökningar kan man med ett tillräckligt intag av folsyra före graviditeten och under de första 12 graviditetsveckorna eventuellt även minska risken för läppgomspalt och allvarliga hjärtmissbildningar.
 

 

Folatkällor i livsmedel

Grönsaker, speciellt mörkgröna bladgrönsaker, broccoli, bönor, fullkornsprodukter, frukt och bär är bra naturliga källor till folat. Med ökad konsumtion av förädlade livsmedel samt förändrade matvanor blir dock intaget av folat hos finländska kvinnor klart mindre än den allmänna rekommendationen.
 
Se också: Neuralrörsdefekter
Källor
Finravinto/Finföda 2007, Folkhälsoinstitutets publikationer