Fisk

Fisk innehåller hälsosamma fettsyror (speciellt omega-3), ett flertal vitaminer (bl.a. D-vitamin), mineralämnen och mycket protein. Naturprodukter som innehåller fiskolja och fiskleverolja rekommenderas inte under graviditeten, eftersom nyttan av produkterna inte kan säkerställas och deras renhet kan vara ifrågasatt. 
 
Det rekommenderas att äta fisk åtminstone två gånger i veckan och att variera mellan olika fisksorter. Ätandet av vissa fiskarter bör begränsas under graviditeten.
 
Se rekommendationen från statens näringsdelegation.