Hårfärgning under graviditet och amning

Hårfärger är kosmetika. Kosmetik undersöks inte lika noggrant som läkemedel och det finns inte en myndighet som övervakar eller förhandsgranskar kosmetik innan de kommer ut på marknaden. Av den här anledningen finns det inte nästan någon kunskap om hur säkra hårfärger och annan kosmetika är att använda under graviditeten och när man ammar.
 
För att något ämne skall kunna påverka fostret eller utsöndras i mjölken, måste ämnet först finnas i mammans blod. De uppgifter som finns, tyder på att hårfärger upptas genom huden till blodet i mycket liten omfattning i samband med hårfärgning. Absorptionen genom huden kan påverkas av hudens kondition, hur stor yta som är i kontakt med färgen samt hur ofta håret färgas. Då huden är intakt skyddar den bäst mot absorption av olika ämnen. Om huden är skadad (till exempel av eksem) kan upptaget genom huden öka. Om en större yta av huden kommer i kontakt med hårfärgen, kan en större mängd av färgen upptas till blodet än om exponeringen sker på en mindre yta. Ju oftare man färgar håret, desto oftare kommer både huden och kroppen i kontakt med färgen. Inget upptas till blodet från själva hårstrået, utan risken för upptag finns bara i samband med själva färgningen. Det färgade håret i sig är alltså inte skadligt vare sig under graviditeten eller då man ammar. Fastän hårfärgers säkerhet för gravida och ammande är dåligt undersökt, finns det heller inte några rapporter på fosterskador orsakade av hårfärger. Den mest sannolika påföljden av hårfärgning under graviditeten och amningen är en allergisk reaktion hos mamman själv.
 
Om man färgat håret under graviditeten, behöver man inte skrida till några särskilda åtgärder. Hårfärger medför endast kosmetisk nytta och har inga hälsofördelar. Därför kan man fundera på, om hårfärgningen är en exponering som man kan avstå ifrån medan man är gravid. Det finns inga officiella rekommendationer om hur många gånger under graviditeten man får färga håret. Den generella rekommendationen är att undvika alla slags onödiga exponeringar då man är gravid eller ammar.
 
Hennafärger har misstänkts vara cancerframkallande. Undvik därför upprepade hennabehandlingar under graviditeten.