Kosmetik

Gravida och ammande får använda kosmetika, d.v.s. smink och hår- och hudvårdsprodukter som inte innehåller läkemedel. Det finns kemikalier i alla sorters kosmetika. Hur olika kemikalier påverkar fertilitet och fosterutveckling är ofta inte känt. Oftast absorberas olika ämnen dåligt genom huden till blodet, men hudens blodcirkulation ökar under graviditeten. Då blodcirkulationen ökar kan det leda till att ämnen upptas bättre genom huden.  Betydande mängder kan därför hamna i blodomloppet om stora hudytor behandlas.

  • Brun-utan-sol-kräm kan användas under graviditeten på små områden (t.ex. i ansiktet). Undvik att behandla stora hudområden upprepade gånger.
  • Solskyddskräm kan användas under graviditeten, men kläder ger det bästa skyddet mot solen.  Solskyddskrämer avsedda för barn innehåller oftast fysikaliska skydd och är därför ett bra alternativ för gravida. Titanoxid är ett fysikaliskt skydd. Det upptas inte genom huden
  • Det är inte skadligt för fostret om mamman har konstgjorda naglar (både gel-och akrylnaglar) under graviditeten. Ta kontakt med arbetshälsovården om du i ditt arbete framställer konstgjorda naglar.  Vid tillverkningen av konstgjorda naglar används många olika lösningsmedel, som det kan vara skäl att undvika under graviditeten.

 

Hygien

 

  • Deodorant kan användas som vanligt under graviditeten och då man ammar. Deodorant som innehåller aluminium kan också användas. Absorptionen genom huden är låg, och deodorant används på små områden.
  • Tandkräm (också blekande tandkräm som kan köpas i mataffären)och munskölj kan användas under graviditeten och amningen. 
  • Munskölj som innehåller alkohol kan också användas, eftersom man inte sväljer det.  Alkoholen i munsköljet absorberas inte från munnen till blodet. Trots att nästan ingenting absorberas från munhålan, ska man inte använda munskölj som innehåller jod (t.ex. Betadine) under graviditeten.