Aktuellt

7.12.2017
 
Julmat
 
De för fostret skadliga patogenerna, listeria och toxoplasma, förstörs vid upphettning över 70 grader. Gravida bör undvika ätandet av opastöriserade mjölkprodukter och vakuumförpackade och gravade fiskprodukter för att förhindra smittorisken för listeria. Toxoplasmos smitta kan fås via rått kött och otvättade grönsaker. (Se även Livsmedel och vitaminer, Listeria och Toxoplasma)
 
Ingefära och kanel kan under graviditeten användas med måtta som krydda i matlagningen. Rikligt, dagligt bruk bör undvikas. Ingefära som naturprodukter rekommenderas överhuvudtaget inte. I naturprodukter och kosttillskott kan mängderna av verkandeämnet vara mycket stora och det finns inga tillförlitliga studieresultat om möjliga risker för fostret vid användning av produkter som dessa. ( Se även Livsmedel och vitaminer och Naturprodukter)
 
24.8.2017
 
Enterovirus
 
Det finns flera olika typer av humana enterovirusar, men den typiska enterovirusinfektionen hos barn orsakas ofta av virustyp A16. Infektionen förekommer vanligtvis som små epidemier på sensommaren och hösten.  Infektionen kan framkomma som symtomfri, som en lindrig febersjukdom eller mera sällsynt, även som en mera allvarlig infektion. På senaste tid har dock olika virustyper i Asien och Nordamerika förknippats med allvarliga infektioner.
 
Enterovirus smittar fekal-oralt och som droppsmitta, med en inkubationstid på 3-6 dygn. Oftast är enterovirusinfektionerna lindriga och går om av sig själv inom 10 dygn utan några följdsjukdomar. Vanligtvis förekommer feber, med tillhörande blåsor i munnen, på armar och ben samt på andra delar av kroppen. Eventuellt kan även halsont och bukbesvär förekomma. Sjukdomsbilden för gravida avviker inte från icke gravidas. En enterovirusinfektion under graviditeten behandlas som en vanlig febersjukdom och hög feber över 38-grader bör sänkas i första hand med paracetamol. Ifall mammans komplicerade enterovirusinfektion kräver sjukhusvård, bör mamman och barnet isoleras från andra mammor och nyfödda. Det finns ingen specifik medicinering och inget vaccin mot de vanliga enterovirustyperna.
 
De vanligaste enterovirusinfektionerna ökar inte risken för missbildningar eller andra fosterskador. I litteraturen har det framkommit en del misstankar om att vissa enterovirusinfektioner skulle öka risken för missfall, fosterdöd och för att barnet senare utvecklar diabetes. Detta samband har inte kunnat påvisas. Mammans enterovirus infektion strax före eller under förlossningen kan smitta fostret och orsaka en allvarlig infektion.
 
Vid utbrott av enterovirus epidemier är det viktigt att poängtera god handhygien. Inga specialåtgärder är motiverade, fastän den gravida skulle jobba på daghem eller sköta insjuknade barn hemma.
 
Barnet får ammas.