Teratologisk information


Öppet vardagar kl. 9-12
 ​
tel. 09 4717 6500
 
(lokalsamtalsavgift)​​​​
Chat-tjänst på Hälsobyn.fi

Öppen vardagar kl. 12.30-15Chatten finns på Hälsobyns finskspråkiga webbplats, men det går bra att chatta också på svenska.​   

Teratologisk information ger råd om läkemedel som kan användas under graviditet och amning. Du kan kontakta oss redan i planeringsskedet av graviditeten.
Då vi inte har öppet ta kontakt med din egen rådgivning eller mödravårdspolikliniken. Vi tar inte direkt ställning till mammans behandling, men rådger i risker beträffande läkemedelanvändning och andra exponeringar under graviditeten. I frågor angående exponeringar på arbetsplatsen, kontakta din egen arbetsplatshälsovård.

vasen
oikea