Reumatologi

Reumatologi är en specialitet som diagnostiserar och behandlar sjukdomar, smärttillstånd och funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen, bindvävnaden och angränsande mjukdelsvävnader. Sjukdomstillstånden omfattar bl.a. olika typer av sjukdomar i leder och ryggrad till följd av inflammationer och slitage, ämnesomsättningsstörningar i stöd- och rörelseorganen samt inflammatoriska sjukdomar i bindvävnaden, musklerna, skelettet och blodkärlen i de olika organen.

Hucs reumatologiska enhet är den största reumatologiska enheten i Finland. Till enheten hör de reumatologiska poliklinikerna på Mejlans triangelsjukhus samt på Jorvs och Pejas sjukhus. Hucs reumatologiska enhet omfattar också en reumatologisk avdelning med 3-5 platser. De flesta besöken sker på polikliniken och dagsjukhuset. Vi arbetar i team som omfattar en läkare och dessutom bl.a. en reumatologisk skötare, en ergoterapeut, en rehabiliteringshandledare, en socialarbetare, en fysioterapeut och en fotterapeut.

Reumatologiska kliniken vid Hucs har fokus på de patientgrupper vars behandling med reumatologisk specialkompetens ger den största hälsoeffekten för befolkningen i området. Undersökningen och behandlingen av icke-inflammatoriska smärttillstånd och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. fibromyalgi) sker inom primärvården. 

Vid Reumatologiska kliniken diagnostiseras och behandlas utöver ledgångsreumatism och spondylartriter också systemiska bindvävssjukdomar samt sällsynta reumatiska sjukdomar. Reumatologiska kliniken vid Hucs har också en egen enhet för patienter i överflyttningsfas. Vid enheten vårdas centraliserat unga patienter som överflyttas från reumatologiska kliniken för barn. 

Vi har profilerat oss i reumatologisk bilddiagnostik. Vi håller riksomfattande kurser i ultraljudsundersökningar två gånger per år. Ett nytt viktigt bilddiagnostiskt hjälpmedel är videokapillaroskopi. Tack vare den kan kapillärernas strukturer avbildas och på så sätt kan vi precisera diagnosen speciellt i fråga om bindvävssjukdomar, följa upp vårdresponsen och göra en prognosbedömning.

Reumatologiska enheten samarbetar aktivt med primärvården.   
 
De största patientgrupperna som vårdas på reumatologiska polikliniken vid HUCS är:
  • ledgångsreumatism, spondylartriter, t.ex. ryggradsreumatism,  ledinflammation associerad med psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom, reaktiva ledinflammationer
  • reumatiska sjukdomar hos barn i vuxen ålder
  • systemiska bindvävssjukdomar (t.ex. SLE, systemisk skleros)
  • vaskuliter dvs. blodkärlsinflammationer, t.ex. inflammation i temporalartär
  • sällsynta reumatiska sjukdomar, såsom blandad systemisk reumatisk sjukdom och Stills sjukdom hos vuxna
 
Enheten bedriver ett omfattande forskningsarbete såväl inom grundforskningen som inom den kliniska forskningen. 
 

 Vårdställen

 
 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta